ارتباط با ما

 

 

حوزه

شماره تماس

ریاست

روابط بین الملل

معاونت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت اداری و مالی 

ساختمان آذرشهر

مجتمع دانشگاهی ولیعصر

مجتمع فنی و مهندسی 

دانشکده مهندسی صنایع

دانشکده هنر و معماری

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی