آشنایی با مسئولین واحد

ریاست واحد

دکتر جواد علمائی

رشته تحصیلی: برق - قدرت

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: j_olamaei@azad.ac.ir

ارتباط مستقیم با رئیس واحد

رزومه علمی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد کهندل

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: moavenat_farhangi@azad.ac.ir

 


معاونت اداری و مالی

دکتر کیامرث فتحی هفشجانی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: fathi@azad.ac.ir

 


معاونت پژوهش و فناوری

دکتر رامین خواجوی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی-نساجی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: r_khajavi@azad.ac.ir


معاونت آموزشی

دکتر منوچهر شمسینی غیاثوند

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی : m_ghiyasvand@azad.ac.ir

 


معاونت فنی و عمران

دکتر محمدرضا ادیب رمضانی

رشته تحصیلی: عمران- سازه

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی : mr_adib@azad.ac.ir

 


 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان

آدرس پست الکترونیکی: daneshbonyan@azad.ac.ir