اداره رسانه و خبر

لزوم انعکاس فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه در سطح رسانه های جمعی اهمیت ایجاد گروه ارتباط با رسانه ها را مشخص می کند. در این راستا دفتر روابط عمومی از ابتدای راه اندازی، ارتباط مستمر و گسترده ای را با دبیران و خبرنگاران رسانه ها آغاز کرده است و تاکنون سعی کرده حداقل روزانه یک خبر در زمینه های مختلف بطور مستمر به رسانه ها ارسال نماید. همچنین سعی کرده بستر مناسبی جهت ارتباط بیشتر خبرنگاران با مسئولان، دانشجویان و اساتید جهت تهیه خبر و گزارش ایجاد نماید.

همچنین با توجه به افزایش انعکاس اخبار دانشگاه در روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های خبری؛ بخش ویژه ای در دفتر روابط عمومی جهت گردآوری روزانه اخبار منعکس شده و ارائه منظم آنها به مسئولان دانشگاه و نیز پاسخگویی به شبهات دایر شده است و تاکنون بیش از ۱۰۰۰۰ خبر از بخش های مختلف دانشگاه در تمام رسانه ها منعکس شده است.

یکی دیگر از وظایف اداره رسانه و خبر دفتر روابط عمومی ارتباط مستمر با کارکنان و مخاطبان درون سازمانی است؛ که این اداره با تعبیه و نصب بیش از ۴۰ تابلو تبلیغاتی در سطح ساختمان های اداری و دانشکده های واحد، سایت روابط عمومی، خبرنامه و ماهنامه ندای دانشگاه به ارائه مطالب، اخبار روز، اعلامیه ها و اطلاعیه ها پرداخته است.