دستاوردهای علمی و پژوهشی

 • - تعداد طرح های پژوهشی: ۱۴۶۶
 • - تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس ها: ۲۳۶
 • - تعداد مقالات ارائه شده در مجلات: ۱۶۹۳
 • - تعداد مقالات ارائه شده در مجلات غیر: ۶۱۴
 • - تعداد کتاب های چاپ شده: ۵۰
 • - کسب رتبه دوم وب سایت واحد در آخرین رتبه بندی webometrics اسپانیا ۲۰۱۸ در بین واحد های دانشگاههای آزاد اسلامی کل کشور
 • - کسب رتبه دوم در بین واحد های دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رتبه بندی های بین المللی ( Scopus )
 • - فعالسازی مرکز رشد واحدهای فناور واحد، تأسیس شرکت های دانش بنیان از ۳ شرکت به ۸ شرکت افزایش یافته است.
 • - کسب پروانه دیجیتال از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • - انتخاب باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب به عنوان باشگاه برتر برای سومین سال متوالی.
 • - رشد کمی و کیفی مجلات علمی واحد.
 • - فعالسازی و راه اندازی چهار مجله حقوق خصوصی، مهندسی آموزشی، اقتصاد کسب و کار و مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش.
 • - کسب رتبه علمی و پژوهشی از وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه برای ۳ مجله و کسب افتخارات بین المللی (چاپ در اشپرینگر springer ، نمایه در scoupus ، نمایه در انجمن روانشناسی آمریکا ، افزایش ضریب تأثیر یا( IF ) )
 • - رشد کمی طرح های پژوهشی درون دانشگاهی.
 • - پی گیری و راه اندازی قطب های علمی پژوهشی
 • - تأسیس ۴ قطب فناوری نانو، انرژی، مهندسی کیفیت صنایع و ادبیات فارسی
 • - نصب و راه اندازی نرم افزار سیمرغ در تمامی کتابخانه های دانشکده های واحد
 • - فعالسازی مراکز تحقیقاتی واحد.