مجتمع دانشگاهی ولیعصر

در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی؛

همایش بزرگ "من هم یک سپاهی ام" برگزار خواهد شد

حماقت دولت ضد بشری آمریکا در تروریستی خواندن نیروهای مسلح انقلابی کشورمان انسجام ،یکپارچگی ، مقاومت و اراده راسخ ملت شریف ایران را در مقابله با هرگونه مداخله صد چندان نموده است.

ادامه مطلب