اسلاید روابط عمومی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درگذشت دکتر حسین شیخ الاسلام را تسلیت گفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درگذشت دکتر حسین شیخ الاسلام را تسلیت گفت

دکتر خواجوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در پیامی درگذشت دکتر حسین شیخ الاسلام معاون امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت. متن پیام دکتر خواجوی به شرح ذیل است:

ادامه مطلب