فنی و عمرانی

بازدید ریاست واحد از مجتمع فنی و مهندسی با حضور مهندس کمائی بمنظور آغاز عملیات عمرانی پروژه تجمیع واحد

بازدید ریاست واحد از مجتمع فنی و مهندسی با حضور مهندس کمائی بمنظور آغاز عملیات عمرانی پروژه تجمیع واحد گالری

بازدید ریاست واحد تهران جنوب از مجتمع فنی و مهندسی با حضور مهندس کمائی مدیرکل املاک و مستغلات دانشگاه بمنظور آغاز عملیات عمرانی پروژه عظیم تجمیع این واحد دانشگاهی

ادامه مطلب