فنی و عمرانی

بازدید ریاست واحد از مجتمع فنی و مهندسی با حضور مهندس کمائی بمنظور آغاز عملیات عمرانی پروژه تجمیع واحد

بازدید ریاست واحد از مجتمع فنی و مهندسی با حضور مهندس کمائی بمنظور آغاز عملیات عمرانی پروژه تجمیع واحد گالری

بازدید ریاست واحد تهران جنوب از مجتمع فنی و مهندسی با حضور مهندس کمائی مدیرکل املاک و مستغلات دانشگاه بمنظور آغاز عملیات عمرانی پروژه عظیم تجمیع این واحد دانشگاهی

ادامه مطلب
دکتر شمس در بازدید از غرفه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات عنوان کرد:

تجمیع ساختمان های واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی در زمینی به مساحت 17 هکتار - 94/8/19

دکتر احمد شمس رئیس واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات، در غرفه مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی حضور یافت.

ادامه مطلب