امور اقتصادی دانش بنیان

دکتر طه هاشمی دستورکارهای فرهنگی جدید دانشگاه آزاد اسلامی را تشریح کرد

توسعه جهانی زبان فارسی در دوره پسابرجام و تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تاسیس شرکت های دانش بنیان علوم انسانی در کوتاه مدت باید خودکفا و در میان مدت، درآمدزا باشند.

ادامه مطلب
دکتر میرزاده در شورای هدایت عنوان کرد

حمایت از مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی/ تاسیس اداره تجاری سازی در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان ها - 94/8/6

شصت و پنجمین جلسه شورای هدایت استعداد درخشان با حضور دکتر میرزاده و مسئولان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار شد.

ادامه مطلب

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان واحد تهران جنوب فعال شد

دکتر رضا فضائلی با اخذ مجوز از سازمان مرکزی، در حکمی از سوی دکتر احمد شمس رئیس واحد تهران جنوب، به سمت سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان واحد تهران جنوب منصوب شد.

ادامه مطلب

دردومین جلسه کمیته آموزش مجمع روابط عمومی شهرتهران، اقتصاد دانش‌بنیان محوراصلی برنامه های آموزشی تعیین شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی،ایمان قربانی مشاور فرماندار تهران دردومین جلسه کمیته آموزش مجمع روابط عمومی شهرتهران که به میزبانی روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی برگزارشد.

ادامه مطلب
باشگاه پژوهشگران جوان حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

برگزاری سمینار علمی – تخصصی نیم روزه " اقتصاد دانش بنیان و پژوهش محور"توسط باشگاه پژوهشگران جوان

به همت باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد تهران جنوب، سمینار علمی – تخصصی نیم روزه با عنوان " اقتصاد دانش بنیان وپژوهش محور" برگزار شد.

ادامه مطلب

بررسی و مقایسه عملکرد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سه سال اخیر

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای شناسایی دانش آموزان، دانشجویان و دانش پژوهان جوان ومستعد و حمایت و راهنمایی آنان در سال 1377 در واحد تهران جنوب تأسیس شد.

ادامه مطلب