امور اقتصادی دانش بنیان

برگزاری دوره EPT

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری مرکز آموزشی نوین دوره EPT را برگزار می نماید:

ادامه مطلب

مجموعه کارگاههای آموزش کاربردی مهارت های پژوهشی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با هدف توانمند سازی و افزایش مهارت های پژوهشی کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مجموعه کارگاههای آموزش کاربردی مهارت های پژوهشی را همراه با اعصای مدرک معتبر، برگزار می نماید .

ادامه مطلب