رویدادهای واحد

بازی تدارکاتی تیم والیبال برادران واحد با تیم شاهین -۹ اسفند ماه ۹۵ در دانشکده تربیت بدنی

بازی تدارکاتی تیم والیبال برادران واحد با مربیگری آقای نیکنام و تیم شاهین با مربیگری آقای پیروی در ۹ اسفند ماه ۹۵ در سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی با نتیجه ۳ بر ۲ به نفع تیم واحد تهران جنوب ‌

ادامه مطلب
دیدار دکتر دانشیان با جمعی از کارکنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی واحد

دیدار دکتر دانشیان با جمعی از کارکنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی واحد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دکتر بهروز دانشیان رئیس واحد تهران جنوب با جمعی از کارکنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی این واحد دانشگاهی دیدار کرد.

ادامه مطلب