رویدادهای واحد

ضد عفونی و نظافت و آماده سازی ستاد، مجتمع ها ،دانشکده ها و مراکز  واحد تهران جنوب به منظور پیشگیری از بیماری کرونا

ضد عفونی و نظافت و آماده سازی ستاد، مجتمع ها ،دانشکده ها و مراکز واحد تهران جنوب به منظور پیشگیری از بیماری کرونا جدید گالری

بر اساس بخشنامه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ضد عفونی و نظافت و آماده سازی ستاد، مجتمع ها، دانشکده ها و مراکز واحد تهران جنوب به منظور پیشگیری از بیماری کرونا انجام شد.

ادامه مطلب
چهارمین جلسه اضطراری شورای واحد تهران جنوب در خصوص وضعیت موجود و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

چهارمین جلسه اضطراری شورای واحد تهران جنوب در خصوص وضعیت موجود و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا جدید گالری

بر اساس بخشنامه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی چهارمین جلسه اضطراری شورای واحد تهران جنوب در خصوص وضعیت موجود و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تشکیل گردید.

ادامه مطلب
تشریح اقدامات دانشگاه آزاد تهران جنوب برای مقابله با ویروس کرونا/ تغییر سیستم‌ ورود و خروج کارکنان دانشگاه از انگشت‌نگاری به تشخیص چهره

تشریح اقدامات دانشگاه آزاد تهران جنوب برای مقابله با ویروس کرونا/ تغییر سیستم‌ ورود و خروج کارکنان دانشگاه از انگشت‌نگاری به تشخیص چهره جدید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تشریح اقدامات این واحد دانشگاهی برای مقابله با ویروس کرونا پرداخت.

ادامه مطلب