رویدادهای واحد

حضور رئیس ،معاونین و کارکنان واحد تهران جنوب در مراسم تشییع سردار آسمانی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان جان بر کف ایشان

حضور رئیس ،معاونین و کارکنان واحد تهران جنوب در مراسم تشییع سردار آسمانی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان جان بر کف ایشان گالری

رئیس، مسول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد،معاونین و کارکنان واحد تهران جنوب در مراسم پرشکوه تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش در تهران حضور یافتند.

ادامه مطلب