پژوهشی

دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب روان شناسی کاربردی تمرین ( راهنمای کارورزی برای بهبود سلامتی و تناسب اندام درمان جویان)

کتاب روان شناسی کاربردی تمرین (راهنمای کارورزی برای بهبود سلامتی و تناسب اندام درمان جویان)، ترجمه دکتر رضا نیک بخش و شیوا باقری منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار چهل و هفتمین شماره فصلنامه روان شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی

چهل و هفتمین شماره ( بهار 1395) فصلنامه علمی – پژوهشی روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی از سوی دفتر این فصلنامه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با مدیر مسئولی دکتر محترم نعمت طاوسی، سردبیری دکترمحمد کریم خداپناهی و دیگر دست اندر کاران فصلنامه، انتشار یافت.

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار چهل و دومین شماره فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

با تلاش و همکارای همکاران دفتر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، چهل و دومین شماره ( بهار 1395) فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، به مدیر مسؤلی دکتر سهیلا موسوی سیر جانی و سردبیری دکتر امیر بانو کریمی منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتخاب غرفه واحد تهران جنوب به عنوان غرفه برتر

مرکز تحقیقات فناوری نانو در واحد تهران جنوب در سومین جشنواره فناوری نانو به عنوان غرفه برتر نمایشگاه جشنواره انتخاب شد. هم چنین نانو پاد پارس از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحد تهران جنوب عنوان واحد فناور برتر در این نمایشگاه را به خود اختصاص داد.

ادامه مطلب
مرکز رشد واحد های فناور دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

اخذ صلاحیت 4 رشته تحصیلی

صلاحیت انجام فعالیت های پژوهشی جهت 4 رشته تحصیلی از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اخذ گردید.

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب ورزش و عملکرد معده ای، روده ای و کلیوی

با همکاری و تلاش همکاران دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، کتاب ورزش و عملکرد معده ای، روده ای و کلیوی تالیف دکتر عبدالعلی بنائی فر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و دکتر علی گرزی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان درواحد تهران جنوب منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب کنترل بهینه سیستم های بادی

با همکاری و تلاش همکاران دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب" کنترل بهینه سیستم های انرژی بادی" ترجمه دکتر جواد علمایی عضو هبات علمی این واحد دانشگاهی و فاطمه کاظمی ثابت منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر نشریات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار چهل و یکمین فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

با همکاری و تلاش همکاران دفتر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب چهل و یکمین فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی این واحد با مدیر مسئولی دکتر سهیلا موسوی سیرجانی و سردبیری دکتر امیربانو کریمی منتشر شد.

ادامه مطلب