امور اقتصادی دانش بنیان - آرشیو

برگزاری دوره EPT

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری مرکز آموزشی نوین دوره EPT را برگزار می نماید:

ادامه مطلب