امور اقتصادی دانش بنیان - آرشیو

باشگاه پژوهشگران جوان حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

برگزاری سمینار علمی – تخصصی نیم روزه " اقتصاد دانش بنیان و پژوهش محور"توسط باشگاه پژوهشگران جوان

به همت باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد تهران جنوب، سمینار علمی – تخصصی نیم روزه با عنوان " اقتصاد دانش بنیان وپژوهش محور" برگزار شد.

ادامه مطلب