رویدادهای واحد - آرشیو

بازدید دکتر طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از روند برگزاری مصاحبه دکتری در واحد تهران جنوب

بازدید دکتر طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از روند برگزاری مصاحبه دکتری در واحد تهران جنوب

دکتر بهروز طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه دکتر خواجوی رئیس واحد و دیگر مسئولین از روند برگزاری مصاحبه دکتری مجازی دانشگاه آزاد اسلامی که در مجتمع فنی و مهندسی واحد تهران جنوب در حال برگزاری است بازدید بعمل آورد.

ادامه مطلب
جلسه مشترک رئیس واحد تهران جنوب با مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران
در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار شد:

جلسه مشترک رئیس واحد تهران جنوب با مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گالری

به گزارش روابط عمومی، جلسه ارتباط میان صنعت و دانشگاه با حضور دکتر خواجوی رئیس واحد تهران جنوب، مهندس محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و دیگر مسئولین برگزار شد.

ادامه مطلب