رویدادهای واحد - آرشیو

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه گالری

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با حضور دکتر خواجوی رئیس واحد و سایر اعضا برگزار شد و مباحث فرهنگی دانشگاه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب