رویدادهای واحد - آرشیو

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین واحد تهران جنوب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین واحد تهران جنوب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام گالری

به منظور جذب دانشجویان غیر ایرانی با اولویت اقلیم کردستان عراق و تأسیس پردیس بین المللی واحد تهران جنوب بین این واحد دانشگاهی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام تفاهم نامه منعقد شد.

ادامه مطلب
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین واحد تهران جنوب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین واحد تهران جنوب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گالری

به منظور جذب دانشجویان غیر ایرانی با اولویت اقلیم کردستان عراق و تأسیس پردیس بین المللی واحد تهران جنوب بین این واحد دانشگاهی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه تفاهم نامه منعقد شد.

ادامه مطلب
مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب گالری

مراسم تکریم دکتر جواد علمائی رئیس سابق و معارفه دکتر رامین خواجوی، سرپرست جدید واحد تهران جنوب با حضور دکتر سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب