رویدادهای واحد - آرشیو

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک واحد تهران جنوب و واحد پردیس و راه اندازی مرکز تحقیقات شهر لجستیک

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک واحد تهران جنوب و واحد پردیس و راه اندازی مرکز تحقیقات شهر لجستیک گالری

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، تفاهم‌نامه پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب و واحد پردیس با حضور دکتر آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، تحت نظر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران منعقد شد.

ادامه مطلب