رویدادهای واحد - آرشیو

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خبر داد

پذیرش 12 هزار و 500 دانشجو در واحد تهران جنوب/ ممیزی رشته‌های واحد تهران جنوب روز یکشنبه - 94/8/24

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از ممیزی رشته‌های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در روز یکشنبه خبر داد و گفت: «واحد تهران جنوب امسال حدود 12 هزار و 500 دانشجو پذیرش کرده است.»

ادامه مطلب
دکتر شمس در بازدید از غرفه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات عنوان کرد:

تجمیع ساختمان های واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی در زمینی به مساحت 17 هکتار - 94/8/19

دکتر احمد شمس رئیس واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات، در غرفه مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی حضور یافت.

ادامه مطلب