رویدادهای واحد - آرشیو

پیام نوروزی دکتر احمد شمس رئیس واحد

پیام مشترک بهار، نو شدن و بازآفرینی برای طبیعت و انسان است. بهار این زبان گویای خداوندی به انسان می آموزد که رمز ماندگاری و رستگاری او در عرصه هستی، منوط به تغییر و تحول، تلاش و پویایی، خلاقیت و اندیشه ورزی، نوخواهی و نواندیشی است.

ادامه مطلب