رویدادهای واحد - آرشیو

برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی با مفاهیم مدیریت، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی و آشنایی با سامانه ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی، در واحد تهران جنوب

کارگاه یک روزه " آشنایی با مفاهیم مدیریت، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی" و همچنین آشنایی با سامانه ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی"، در واحد تهران جنوب برگزار گردید.

ادامه مطلب

گزارش نشست هم اندیشی با موضوع انتخابات

اولین نشست هم اندیشی استادان با موضوع انتخابات با حضور دکتر لاسجردی از صاحب نظران حوزه سیاسی اجتماعی در روز پنجم بهمن در دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری برگزار شد. در این نشست دکتر لاسجردی در دو بخش مطالب خود را بیان کردند در بخش نخست اشاره ای به فصل انتخابات و مقایسه زمانی آن در برخی از کشورها با ایران پرداختند و به برخی از نشانه های آن مانند نشاط ملی ، بلوغ سیاسی ، چرخش نخبگان سیاسی – اجتماعی و پوست اندازی سیستم سیاسی اشاره کردند . ایشان در بخش دوم سخنان خود صف بندی های سیاسی موجود و روند بررسی صلاحیت ها و جایگاه اهمیتی هریک از مجالس خبرگان و شورای اسلامی را مورد بررسی قرار دادند .

ادامه مطلب

گزارش دوره معرفت افزایی

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و با همکاری دبیرخانه استخدام هیأت علمی و دانشکده صنایع ، دوره "تاریخ تمدن اسلامی " از سلسله مباحث دوره های معرفت افزایی استادان ، با حضور دکتر محمد رجبی دوانی در روزهای 10 لغایت 13 بهمن برگزار شد . در این دوره مباحثی چون مفهوم و چیستی تمدن اسلامی ، مبانی، ویژگیها و عواهل پیدایش و گسترش تمدن اسلامی ؛سرچشمه ها و عوامل درونی تمدن اسلامی ، بستر تاریخی تمدن اسلامی ، ظهور و گسترش اسلام ، دولتها و حکومتهای اسلامی ، دوره ها و مراحل تمدن اسلامی؛ تاثیر تمدن اسلامی در تمدن غربی؛ 1آسیب شناسی تمدن اسلامی و راه کارهای احیای تمدن اسلامی مورد بجث و بررسی قرار گرفت .

ادامه مطلب