رویدادهای واحد - آرشیو

امین ابرهیمی دهکردی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در جمع منتخبین جایزه جهانی تهران

امین ابراهیمی دهکردی، پژوهشگر دکترای شهرسازی و عضو انجمن مفاخر معماری ایران، مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب که پیش از این با کتاب «توسعه درونی و میان افزا» موفق به کسب جایزه نویسنده تقدیر شده در جشنواره کتاب سال ایران (1393) و رتبه ویژه مسابقه دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی دکتر مزینی (1394) شده بود، در هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و دومین کنفرانس علمی مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران) از میان 994 کتاب تخصصی داخلی و خارجی، در جمع منتخبین قرار گرفت.

ادامه مطلب