اطلاعیه ها - آرشیو

فعال‌سازی سانس آزاد سالن بدنسازی دانشکده فنی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان دانشکده فنی می‌رساند با توجه به تقاضاهای مکرر دانشجویان برای بهره‌برداری سانس آزاد از سالن بدنسازی، اداره تربیت بدنی در نظر دارد سالن مذکور را با حضور مربی واجد شرایط فعال سازد.

ادامه مطلب