دانشجویی فرهنگی - آرشیو

کسب ۱۳ عنوان برتر واحد تهران جنوب در نخستین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و بر اساس اعلام دبیرخانه نخستین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب توانست در تمامی بخش های این دوره از جشنواره حائزه رتبه برتر شود.

ادامه مطلب