دانشجویی فرهنگی - آرشیو

برگزاری جشن تکلیف فرزندان استادان و کارکنان واحد تهران جنوب

برگزاری جشن تکلیف فرزندان استادان و کارکنان واحد تهران جنوب

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تهران جنوب بار دیگر زمینه را برای بندگان خوب خدا مساعد ساخت تا این نو نهالان باغ ایمان آغاز فصل عبودیت و پذیرش مسئولیت تکلیف شان را در ۱۶ اسفند سال ۱۳۹۵ جشن بگیرند.

ادامه مطلب