اخبار سایر واحد ها - آرشیو

توسط دانشکده علوم پایه این واحد دانشگاهی بر پا شد

با همکاری دفتر پژوهش دانشکده علوم پایه، به مناسبت روز جهانی نجوم و با هدف ترویج علم نجوم و ستاره شناسی و شناسایی علایق و استعدادهای بین عموم شهروندان و ایجاد انگیزه و تقویت مهارتهای علمی آنان؛ اولین غرفه ای علمی- آموزشی نجومی با حضور مهندس دالکی پدر علم نجوم آماتوری ایران، اساتید مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، اساتید و دانشجویان در اردیبهشت ماه سال جاری با تدریس دکتر جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فیزیک و استاد حاجی زاده در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برپا گردید.

ادامه مطلب