اخبار سایر واحد ها - آرشیو

پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به جشنواره ملی شعر دانشجویی ((ایران من)) و طراحی پوستر دانشگاه آزاد اسلامی- آموزش، کار و فرهنگ

برگزاری همزمان دو جشنواره شعر دانشجویی (ایران من) و طراحی پوستر دانشگاه آزاد اسلامی- آموزش، کار و فرهنگ، در یک واحد دانشگاهی، تلفیق ابعاد مختلف فرهنگ و هنر و تعمیق جایگاه آنها در آموزش، کار و فرهنگ است که نیاز ضروری امروز جامعه ماست.

ادامه مطلب

دکتر میرزاده تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی وارد جناح بندی های سیاسی چپ و راست نمی شود/تا پایان سال ۱۴۰۴ سهم دانشگاه آزاد اسلامی از تولید علم در جهان ، دو نیم رصد خواهد بود/ اجازه نمی دهیم دانشگاه به تریبونی برای توهین به بزرگان نظام تولید شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سخنرانی پایانی خود در شصت ونهمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر برنامه های پیش روی دانشگاه در توسعه علمی و پژوهشی کشور تاکید کرد: شأن دانشگاه بسیار بالاتر از جناح بندی های سیاسی چپ و راست است و به هیچ وجه وارد این بازی ها نخواهیم شد.

ادامه مطلب

دکتر میرزاده تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی وارد جناح بندی های سیاسی چپ و راست نمی شود/تا پایان سال ۱۴۰۴ سهم دانشگاه آزاد اسلامی از تولید علم در جهان T دو نیم رصد خواهد بود/ اجازه نمی دهیم دانشگاه به تریبونی برای توهین به بزرگان نظام تولید شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سخنرانی پایانی خود در شصت ونهمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر برنامه های پیش روی دانشگاه در توسعه علمی و پژوهشی کشور تاکید کرد: شأن دانشگاه بسیار بالاتر از جناح بندی های سیاسی چپ و راست است و به هیچ وجه وارد این بازی ها نخواهیم شد.

ادامه مطلب