اخبار سایر واحد ها - آرشیو

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی

کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93 هرچه سریعتر به صندوق رفا ه دانشجوئی دانشکده خویش مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی

کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 94-93 هرچه سریعتر به صندوق رفا ه دانشجوئی دانشکده خویش مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ادامه مطلب

بیانیه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در محکومیت جسارت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص)

اقدام توهین آمیز و غیرقابل دفاع یک نشریه فرانسوی در جسارت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) آن هم به بهانه واهی دفاع از آزادی بیان، گویای عمق انحراف مدعیان مردمسالاری از اصول اولیه و بنیادین اخلاقی و انسانی است.

ادامه مطلب