اخبار ورزشی - آرشیو

فینال مسابقات فوتسال دانشجویی بین دانشکده ای با حضور دکتر دادگان معاون ورزش  ودکتر علی پور مدیر ورزش واحد

فینال مسابقات فوتسال دانشجویی بین دانشکده ای با حضور دکتر دادگان معاون ورزش ودکتر علی پور مدیر ورزش واحد

فینال مسابقات فوتسال دانشجویی بین دانشکده ای با حضور دکتر دادگان معاون ورزش ودکتر علی پور مدیر ورزش واحدردر 13آذر 95 در سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید.

ادامه مطلب