اخبار ورزشی - آرشیو

بازی تدارکاتی تیم والیبال برادران واحد با تیم شاهین -۹ اسفند ماه ۹۵ در دانشکده تربیت بدنی

بازی تدارکاتی تیم والیبال برادران واحد با مربیگری آقای نیکنام و تیم شاهین با مربیگری آقای پیروی در ۹ اسفند ماه ۹۵ در سالن ورزشی دانشکده تربیت بدنی با نتیجه ۳ بر ۲ به نفع تیم واحد تهران جنوب ‌

ادامه مطلب