پژوهشی - آرشیو

ساخت دستگاه اصلاح دید اندوسکوپی و میکروسکوپی با حمایت مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دستگاه اصلاح دید اندوسکوپی و میکروسکوپی محصول شرکت سپهر عطارد با حمایت مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ساخته شد.

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب "مقدمه ای بر زئولیت"

با تلاش و فعالیت های دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب "مقدمه ای بر زئولیت" تالیف دکتر رضا فضائلی عضو هیات علمی این واحد و دکتر امید مرادی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب "فعالیت های ادراکی- حرکتی برای کودکان"

با تلاش و فعالیت های دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب "فعالیت های ادراکی – حرکتی برای کودکان" ترجمه کیانوش شریفی آذر عضو هیات علمی این واحد منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب "بازار برق و اقتصاد در سیستم های قدرت"

با تلاش و فعالیت های دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب "بازار برق و اقتصاد در سیستم های قدرت" ترجمه حیدرعلی شایانفر عضو هیات علمی این واحد و روزبه جهانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر شد.

ادامه مطلب