پژوهشی - آرشیو

دفتر فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار چهل و پنجمین شماره (پاییز 1394) - فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی

چهل و پنجمین شماره (پاییز 1394) فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی از سوی دفتر این فصلنامه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار مقالات اعضای هیات علمی در مجلات ISI

دفتر ارتباط با صنعت- اداره همکاری‎های علمی و بین‎الملل حوزه معاونت پژوهش و فناوری فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI را اعلام کرد:

ادامه مطلب
دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

برگزاری کارگاه " مقاله نویسی، ویراستاری مقالات و جستجو در منابع الکترونیک پایگاه های ناشر Elsevier"

اداره کل گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری معاونت پژوهش و فن آوری واحد تهران جنوب کارگاه " مقاله نویسی، ویراستاری مقالات و جستجو در منابع الکترونیک پایگاه های ناشر Elsevier" را برگزار نمود.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار پنجمین شماره فصلنامه مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزش

همکاری و تلاش همکاران دفتر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب پنجمین شماره فصلنامه مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزش ( سال سوم، پائیز 1393 ) منتشر شد.

ادامه مطلب