پژوهشی - آرشیو

دفتر انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب حسابداری شرکت های بیمه - چاپ دوم

با همکاری و تلاش همکاران دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، کتاب " حسابداری شرکت های بیمه" چاپ سوم تالیف محمد علی فتوره بنابی از اعضای هیات علمی این واحد منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب رهیافت مکانیک سیالات - جلد دوم

با تلاش و همکاری همکاران دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب، کتاب "رهیافت مکانیک سیالات" تالیف ایرج ناصر و مهدی رفیع زاده از اعضای هیات علمی این واحد منتشر شد.

ادامه مطلب