پژوهشی - آرشیو

دفتر انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب رهیافت مکانیک سیالات – جلد اول

با تلاش همکاران دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، کتاب "رهیافت مکانیک سیالات – جلد اول "تالیف ایرج ناصر از اعضای هیات علمی این واحد و مهدی رفیع زاده منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار فصلنامه مهندسی آموزشی : تکنولوژی و طراحی آموزش

با همکاری دست اندرکاران دفتر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، چهارمین شماره فصلنامه مهندسی آموزش: تکنولوژی و طراحی آموزش منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار هشتمین شماره پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

با همکاری و تلاش دست اندرکاران دفتر نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، هشتمین شماره پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار شماره 44 فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی

چهل و چهارمین شماره (تابستان 1394) فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی از سوی دفتر این فصلنامه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با مدیر مسئولی دکتر محترم نعمت‌طاوسی، سردبیری محمد‌کریم خداپناهی و همکاری دیگر دست‌اندرکاران فصلنامه، منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر کتابخانه ها و مراکز اسناد - دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

گزارش خرید کتاب در شش ماهه اول سال 1394

ادارۀ کتابخانه­ ها و مراکز اسناد دفتر ارتباط با صنعت حوزۀ معاونت پژوهش وفناوری واحد، طی شش ماهه اول سال­ جاری، موفق گردیده است تعداد 4370 جلد کتاب فارسی و خارجی به ارزش ریالی 743/761/025/2 ریال جهت دانشکده ­های تابعه واحد خریداری نماید

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

با همکاری و تلاش همکاران دفتر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب چهارمین شماره مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش ( سال دوم – شماره اول – بهار 1392) منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار فصلنامه Journal of Language and Translation

با تلاش و همکاری همکاران دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هشتمین شماره فصلنامه Journal of Language and Translation (Volume 4 – Number 2(8) – 2014) به مدیر مسئولی دکتر احمد محسنی و سردبیری دکتر حسین وثوقی منتشر شد.

ادامه مطلب