پژوهشی - آرشیو

در جلسه هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد

اعطای تسهیلات پژوهش و فناوری به اعضای باشگاه/ اداره باشگاه پژوهشگران جوان به صورت یک سازمان مردم نهاد

در جلسه هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اعطای تسهیلات پژوهش و فناوری به اعضای باشگاه که عضو هیات علمی یا دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی هستند و همچنین سایر اعضا تصویب شد.

ادامه مطلب
دفتر همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار مقالات اعضای هیات علمی در مجلات ISI

دفتر ارتباط با صنعت-اداره همکاری‎های علمی و بین‎الملل فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI را اعلام کرد:

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب مدارهای الکتریکی I

باهمکاری و تلاش همکاران دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، کتاب "مدارهای الکتریکی" تالیف مهندس محمد باقر علائی از اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب

دومین دوره کارگاههای آموزشی پژوهشی ویژه تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دومین دوره کارگاههای آموزشی پژوهشی ویژه تحصیلات تکمیلی را برای تمامی گروههای آموزشی برگزار می نماید.

ادامه مطلب