پژوهشی - آرشیو

دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار فصلنامه روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی

چهل و سومین شماره (بهار 1394) فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی از سوی دفتر فصلنامه روانشناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب منشر شد.

ادامه مطلب
معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

عضویت دکتر امیر هوشنگ مزینان در برد دبیران مجله ISI معتبر بین‌المللی TIMC

عضویت دکتر امیر هوشنگ مزینان عضو هیئت علمی تمام وقت و مدیر گروه مهندسی برق-کنترل دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب در برد دبیران مجله ISI معتبر بین‌المللی TIMC

ادامه مطلب
دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار کتاب درآمدی بر شیمی فیزیک

با همکاری و تلاش همکاران دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب " در آمدی بر شیمی فیزیک" ترجمه دکتر محمد حسین قربانی از اعضای هیات علمی واحد تهران جنوب و خانم دکتر مهران آقایی دانشیار عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

با تلاش و همکاری همکاران دفتر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هفتمین شماره "پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار" – تابستان 1393 – منتشر شد.

ادامه مطلب
معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای شیمی محاسباتی

مرکز تحقیقات مدل سازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب در روزهای 17 و 24 اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری " کارگاه آشنایی با نرم افزارهای شیمی محاسباتی " نمود.

ادامه مطلب