پژوهشی - آرشیو

دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

اطلاعات قراردادهای اجرای طرح­های تحقیقاتی برون­دانشگاهی طی 8 ماهه سال 93

سیاست­گذاری­ها و تعاملات گسترده دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب در جهت تمهید زمینه­های همکاری تحقیقاتی با صنایع و سازمان­های اجرایی، منتج به انعقاد سه قرارداد اجرای طرح برون­دانشگاهی، با عناوین ذیل و جذب اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال گردید

ادامه مطلب
باشگاه پژوهشگران جوان معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

بازدید از سرای سالمندان

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد تهران جنوب در راستای اجرای مصوبات فرهنگی سال 93 از سرای سالمندان طلیعۀ مهر بازدید کرد.

ادامه مطلب
دفتر فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

سی و پنجمین شماره فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی منتشر شد.

با همکاری و تلاش همکاران دفتر فصلنامه علمی – پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سی و پنجمین شماره این فصلنامه منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار شماره 41 فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی

چهل و یکمین شماره (پاییز 1393) فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی از سوی دفتر فصلنامه روانشناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با مدیر مسئولی دکتر محترم نعمت ‌طاوسی، سردبیری دکتر محمد‌کریم خداپناهی و دیگر دست‌اندرکاران فصلنامه، انتشار یافت.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار فصلنامه مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزش

با همکاری و تلاش همکاران دفتر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سومین شماره فصلنامه مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزش با مدیر مسئولی دکتر یعقوب موسوی و سردبیری دکتر حسن رستگار پور منتشر شد.

ادامه مطلب