پژوهشی - آرشیو

باشگاه پژوهشگران جوان حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

برگزاری مسابقه فرهنگی تاسوعا و عاشورا

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب، مسابقه فرهنگی – اینترنتی با عنوان "تاسوعا و عاشورا" به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) برگزار شد.

ادامه مطلب
اداره همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوره معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور سال ۱۳۹۳

با تلاش همکاران اداره همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی تاکنون تعداد ۱۸نفر از اعضای هیات علمی موفق به شرکت در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور شدند. جدول کامل

ادامه مطلب
اداره همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوره معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار مقالات اعضای هیات علمی در مجلات ISI

اداره همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI را اعلام کرد:

ادامه مطلب

کنسرت خیریه و بازدید از سرای سالمندان و معلولین توسط باشگاه پژوهشگران جوان

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد تهران جنوب در راستای اجرای مصوبات فرهنگی سال 93 خود، در روز شنبه مورخ 26/7/93 اقدام به بازدید از دو مرکز خدمات و نگهداری از سالمندان و معلولین " امید "و " آریان" نمود.

ادامه مطلب