پژوهشی - آرشیو

مجلات علمی پژوهشی واحد تهران جنوب ضریب تاثیر دریافت کردند

دو مجله علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با عناوین : Journal of Industrial Engineering International- International Journal of Energy and Environmental Engineering- از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ضریب تاثیر دریافت کردند.

ادامه مطلب

تازه های نشر

ششمین شماره (سال چهارم) مجله : Journal of Mechanical Research and Application با مدیر مسئولی دکتر مهرداد جوادی و سردبیری دکترسید محمد رضا خلیلی در این واحد دانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب

تازه های نشر

کتاب "روش های ترسیمی در اکتشاف مواد معدنی و زمین شناسی" تالیف دکتر احمد ادیب و دکتر پیمان افضل، از اعضای هیات علمی گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توسط انتشارات این واحد دانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب

پنجمین شماره پژوهشنامه اقتصاد و کسب وکار در واحد تهران جنوب منتشر شد

با تلاش و همکاری دست اندرکاران دفنر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،پنجمین شماره پژوهشنامه اقتصاد و کسب وکار، به مدیر مسئولی دکتر علی دهقانی و سردبیری دکتر اصغر مشبکی، منتشر شد.

ادامه مطلب

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در اردیبهشت ماه سال 1393، جمعاً به تعداد چهل و هفت مرحله بازدید علمی پژوهشی به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب

برگزاری بازدیدهای علمی-پژوهشی - اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در اردیبهشت ماه سال 1393، جمعاً به تعداد چهل و هفت مرحله بازدید علمی پژوهشی و مجوز بازدید علمی برای 1292 نفر از دانشجویان محترم و اساتید این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب

کتاب جعبه ابزار طراحی سازمان همراه با روش شناسی کاربردی و انواع ساختارهای سازمانی در واحد تهران جنوب منتشر شد

با تلاش و هماهنگی های دفنر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، کتاب جعبه ابزار طراحی سازمان – همراه با روش شناسی کاربردی و انواع ساختارهای سازمانی برای مدیران اجرایی ترجمه دکتر فرشید عبدی عضو هیات علمی دانشکده صنایع این واحد دانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب