آموزشی - آرشیو

روند نمای مقطع دکتری رشته مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت رسانه و کارشناسی ارشد امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی

دانشجویان عزیز روند نمای مقطع دکتری رشته مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت رسانه و روند نمای مقطع کارشناسی ارشد امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی به شرح ذیل می باشد:

ادامه مطلب

پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی بهمن ماه سال تحصیلی 95-94

با سلام و عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی بهمن ماه سال تحصیلی 95-94 به اطلاع می رساند : پذیرفته شدگان می توانند از روز شنبه مورخ 28/06/94 به آدرس اینترنتی www.azad.ac.ir "سامانه پذیرش ورودیهای جدید" و یا enroll.azad.ac.ir "دستورالعمل ورودیهای جدید" مراجعه و پس از وارد کردن کد کاربری و رمز عبور و ورود به فایل پرسنلی، نسبت به انجام پذیرش اینترنتی ، اسکن مدارک و دریافت کد رهگیری و فرمهای پوشه ثبت نام و مشاهده اطلاعیه و بخشنامه های مربوط اقدام و سپس با در دست داشتن اصل و کپی مدارک لازم و فرمهای تکمیل شده ، جهت امور پذیرش و ثبت نام قطعی، در ساعات اداری برابر جداول زمانبندی اعلام شده به دانشکده محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 95-94

با سلام و عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به اطلاع می رساند : از روز دوشنبه مورخ 23/06/94 به آدرس اینترنتی www.azad.ac.ir "سامانه پذیرش ورودیهای جدید" و یا enroll.azad.ac.ir "دستورالعمل ورودیهای جدید" مراجعه و پس از وارد کردن کد کاربری و رمز عبور و ورود به فایل پرسنلی، نسبت به انجام پذیرش اینترنتی ، اسکن مدارک و دریافت کد رهگیری و فرمهای پوشه ثبت نام و مشاهده اطلاعیه و بخشنامه های مربوط اقدام و سپس با در دست داشتن اصل و کپی مدارک لازم و فرمهای تکمیل شده برابر برنامه زمانبندی اعلام شده جهت امور پذیرش و ثبت نام قطعی، به دانشکده محل تحصیل خود مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دکتری آموزشی پژوهشی و پژوهش محور در نیمسال اول 95-94

با سلام و عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع دکتری ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به اطلاع می رساند : از ظهر روز شنبه مورخ 21/06/94 به آدرس اینترنتی www.azad.ac.ir "سامانه پذیرش ورودیهای جدید" و یا enroll.azad.ac.ir "دستورالعمل ورودیهای جدید" مراجعه و پس از وارد کردن کد کاربری و رمز عبور و ورود به فایل پرسنلی، نسبت به انجام پذیرش اینترنتی ، اسکن مدارک و دریافت کد رهگیری و فرمهای پوشه ثبت نام و مشاهده اطلاعیه و بخشنامه های مربوط اقدام و سپس با در دست داشتن اصل و کپی مدارک لازم و فرمهای تکمیل شده برابر برنامه زمانبندی اعلام شده جهت امور پذیرش و ثبت نام قطعی، به آدرس اعلام شده در سایت مورد اشاره مراجعه نمایید.

ادامه مطلب