آرشیو اخبار

بازدید دکتر طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از روند برگزاری مصاحبه دکتری در واحد تهران جنوب

بازدید دکتر طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از روند برگزاری مصاحبه دکتری در واحد تهران جنوب

دکتر بهروز طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه دکتر خواجوی رئیس واحد و دیگر مسئولین از روند برگزاری مصاحبه دکتری مجازی دانشگاه آزاد اسلامی که در مجتمع فنی و مهندسی واحد تهران جنوب در حال برگزاری است بازدید بعمل آورد.

ادامه مطلب