آرشیو اخبار

جلسه مجازی ریاست واحد تهران جنوب با اساتید واحد برگزار شد

جلسه مجازی ریاست واحد تهران جنوب با اساتید واحد برگزار شد گالری

این جلسه عصر امروز مورخ ۹۹/۶/۵ جلسه مجازی رئیس واحد تهران جنوب با جمعی از اساتید واحد به صورت مجازی و به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل، مشکلات و برنامه های راهبردی این دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب