آرشیو اخبار

شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور سال ۱۳۹۳

با تلاش همکاران اداره همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی تاکنون تعداد ۱۸نفر از اعضای هیات علمی موفق به شرکت در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور شدند. جدول کامل

ادامه مطلب

تیم دومینوی خواهران این واحد دانشگاهی تشکیل شد

با برنامه ریزی بعمل‌ آمده تیم دومینوی خواهران دانشگاه متشکل از 4 نفر از دانشجویان به شرح زیر در دانشکده صنایع در روزهای پنجشنبه هر هفته به تمرین خواهد پرداخت. این تمرینات به منظور آمادگی برای اعزام این تیم به مسابقات دومینوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت می‌پذیرد.

ادامه مطلب