آرشیو اخبار

بازدیدهای علمی- پژوهشی دانشجویان و اساتید اسفند ماه سال 1392 (1 مرحله )و فروردین ماه سال 1393 (10 مرحله)

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی برنامه­ریزی و اقدام شده­ برای این واحد دانشگاهی در اسفند ماه سال 1392 و فروردین ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 11 مرحله بازدید علمی پژوهشی برای 420 نفر از دانشجویان محترم و اساتید ارجمند واحد تهران جنوب، از مراکز علمی و صنعتی ایران، اعلام شد:

ادامه مطلب

انتشار کتاب تلفیق فناوری در برنامه درسی ترجمه دکتر محمد نوریان

کتاب "تلفیق فناوری در برنامه درسی" ترجمه دکتر محمد نوریان عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، باکوشش دفترانتشارات این واحد دانشگاهی منتتشر شد.

ادامه مطلب

انتشار کتاب روان شناسی فیزیولوژیک – نوشته محمد علی احمد وند

کتاب "روان شناسی فیزیولوژیک" تالیف دکتر محمد علی احمدوند عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با تلاش دفتر انتشارات علمی این واحد منتشر شد.

ادامه مطلب