آرشیو اخبار

پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به جشنواره ملی شعر دانشجویی ((ایران من)) و طراحی پوستر دانشگاه آزاد اسلامی- آموزش، کار و فرهنگ

برگزاری همزمان دو جشنواره شعر دانشجویی (ایران من) و طراحی پوستر دانشگاه آزاد اسلامی- آموزش، کار و فرهنگ، در یک واحد دانشگاهی، تلفیق ابعاد مختلف فرهنگ و هنر و تعمیق جایگاه آنها در آموزش، کار و فرهنگ است که نیاز ضروری امروز جامعه ماست.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار فصلنامه The International Journal of Energy and Environmental Engineering

با همکاری و تلاش همکاران دفتر نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هفدهمین شماره فصلنامه : The International Journal of Energy and Environmental Engineering (Vol.5. Number 4. December 2014) منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار فصلنامه The International Journal of Advanced Structural Engineering

با همکاری و تلاش همکاران دفتر نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب پانزدهمین شماره فصلنامه : The International Journal of Advanced Structural Engineering (Vol. 6 .Number 4. December 2014) منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار فصلنامه The Journal of Industrial Engineering International

با همکاری و تلاش همکاران دفتر نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بیست و پنجمین شماره فصلنامه : The Journal of Industrial Engineering International (Vol.10. Number 4. December 2014) منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر نشر مجلات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

انتشار فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

با همکاری و تلاش همکاران دفتر نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ششمین شماره فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار (سال پنجم – بهار 1393) منتشر شد.

ادامه مطلب

دکتر میرزاده تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی وارد جناح بندی های سیاسی چپ و راست نمی شود/تا پایان سال ۱۴۰۴ سهم دانشگاه آزاد اسلامی از تولید علم در جهان ، دو نیم رصد خواهد بود/ اجازه نمی دهیم دانشگاه به تریبونی برای توهین به بزرگان نظام تولید شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سخنرانی پایانی خود در شصت ونهمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر برنامه های پیش روی دانشگاه در توسعه علمی و پژوهشی کشور تاکید کرد: شأن دانشگاه بسیار بالاتر از جناح بندی های سیاسی چپ و راست است و به هیچ وجه وارد این بازی ها نخواهیم شد.

ادامه مطلب

دکتر میرزاده تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی وارد جناح بندی های سیاسی چپ و راست نمی شود/تا پایان سال ۱۴۰۴ سهم دانشگاه آزاد اسلامی از تولید علم در جهان T دو نیم رصد خواهد بود/ اجازه نمی دهیم دانشگاه به تریبونی برای توهین به بزرگان نظام تولید شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سخنرانی پایانی خود در شصت ونهمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر برنامه های پیش روی دانشگاه در توسعه علمی و پژوهشی کشور تاکید کرد: شأن دانشگاه بسیار بالاتر از جناح بندی های سیاسی چپ و راست است و به هیچ وجه وارد این بازی ها نخواهیم شد.

ادامه مطلب