آرشیو اخبار

باشگاه پژوهشگران جوان حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مخترعین و شرکتهای دانش بنیان

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی مخترعین برتر و دارای شرکتهای دانش بنیان اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب روز چها رشنبه مورخ 6/12/93 در محل سالن جلسات دانشکده فنی برگزار شد .

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار کتاب کیفیت توان الکتریکی

کتاب "کیفیت توان الکتریکی" ترجمه دکتر حیدر علی شایانفر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و روزبه جهانی، با همکاری و تلاش همکاران دفتر انتشارات علمی این واحد دانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار کتاب مبانی پردازش گفتار و کابردهای باز شناسی

کتاب "مبانی پردازش گفتار و کاربردهای باز شناسی" تصنیف دکتر منصور شیخان از اعضای هیات علمی گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تلاش و همکاری همکاران دفتر انتشارات علمی این واحد دانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب
دفتر فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار فصلنامه روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی

چهل و دومین شماره (زمستان 1393) فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی از سوی دفتر فصلنامه روانشناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب انتشار یافت.

ادامه مطلب
اداره همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوره معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار مقالات اعضای هیات علمی در مجلات ISI

اداره همکاری های علمی و بین الملل دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی، فهرست مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات ISI را اعلام کرد:

ادامه مطلب