لیست دروس قابل ارائه تابستان 94-۹۳ دانشکده مدیریت و حسابداری

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۸۸۶۸
تعداد بازدید:۶۶۰
لیست دروس قابل ارائه تابستان 94-۹۳ دانشکده مدیریت و حسابداری به شرح ذیل می باشد:
<?xml encoding="UTF-8">

لیست دروس قابل ارائه  تابستان 94  دانشکده مدیریت و حسابداری

 

مقطع

نام درس

تعداد واحد عملی

 

تعداد واحد نظری

 

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

بازارشناسی و مسایل بازار

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

تحقیق در عملیات پیشرفته

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

حقوق بازرگانی بین الملل

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

مدیریت صادرات و واردات

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

سمینار در مسایل بازرگانی بین الملل

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

زبان تخصصی پیش نیاز

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

تحقیقات بازاریابی

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

بازاریابی صنعتی

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

رفتار مصرف کننده

-

2

کارشناسی  ارشدمدیریت بازرگانی

سمینار در مسایل بازاریابی

-


نظر شما :