دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

بازدیدهای علمی بهمن لغایت اسفند ماه ۹۳

۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۸۶۴۳ پژوهشی
تعداد بازدید:۵۹۷
دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در بهمن ماه لغایت اسفند ماه سال 1393 را اعلام کرد

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در بهمن ماه لغایت اسفند ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 6 مرحله بازدید علمی برای 128 نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

-         مرکر تحقیقات فرآوری مواد معدنی (اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی)

-         شرکت مناطق نفت خیز جنوب (اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی)

-         باغ موزه قصر (اساتید و دانشجویان دانشکده هنر و معماری)

-         شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (محله سیروس مرکز شهر تهران دانشکده هنر و معماری) مقطع کارشناسی

-         شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (محله سیروس مرکز شهر تهران دانشکده هنر و معماری) مقطع کارشناسی ارشد

-         کارخانه شرکت ایران ترانسفو ری (اساتید و دانشجویان دانشکده هنر و معماری)


نظر شما :