دفتر امور پایان نامه ها در حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد:

عملکرد دفتر امور پایان نامه های دانشجویان

۱۱ اسفند ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۵۴۳ پژوهشی
تعداد بازدید:۲۳۵
گزارش عملکرد دفتر امور پایان­نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد دی و بهمن ماه سال 1393

دانشکده

تعداد پایان­نامه­های مصوب شده دانشجویان کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی واحد

تعداد پایان­نامه­های دفاع شده دانشجویان کارشناسی ارشد

فنی

436

19

 مهندسی صنایع

82

15

مدیریت و حسابداری

73

30

ادبیات فارسی و

زبان­های خارجی

8

8

روانشناسی و علوم تربیتی

15

12

تربیت بدنی و علوم ورزشی

18

5

حقوق و علوم سیاسی

27

4

علوم پایه

3

3

جمع

162

96

 

 

 

سایر امور مربوط به پایان­نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد

 

موضوع

تعداد

کمک و حمایت مالی برای پایان­نامه­های دانش جویان کارشناسی ارشد

9

اخذ کد شناسایی پایان­نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد در سیستم کدینگ اداره کل فناوری و اطلاعات سازمان مرکزی

150

ثبت و درج فرم (ب) دفاع دانشجو از پایان­نامه در سایت اداره کل فناوری و اطلاعات سازمان مرکزی

80

 


نظر شما :